DENDROKRONOLOGIAN LABORATORION TUTKIMUSKOHTEET 1986-2009
Laboratory of Dendrochronology, University of Joensuu, Research subjects


KESKIAIKAISET LINNAT JA PAALUVARUSTUKSET
Mediaeval castles and palisades
Etusivu 
Ajoitusselosteet

Järjestys kunnittain, materiaalin luonnehdinta, tutkimusnäytteiden ja ajoitusselosteen numerot Kuva

Hämeenlinna
 • Hämeen linnan puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset näytteet FIH2601-FIH2609.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 246: 1-9.
Hämeenlinna
 •  In progress: Hämeen linnan puurakenteiden iänmääritys, osa II
 
Kaarina
Kaarina
Kaarina
 • Kuusiston linnan kehämuurin perustuspaalujen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT1717-FIT1718. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 146:1-10.
Kaarina
 • Kuusiston linnan B-tornin perustuspaalujen sekä esilinna II:n kehämuurin perustuspaalun dendrokronologinen tutkimus, näytteet FIT1719-FIT1721. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 167:1-8
Pohja
 • Raaseporin päälinnan pohjoispuolisen sisemmän paalurivin iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU1001-FIU1012. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 69.
Porvoo
 • Porvoon Husholmenin linnasaaren paaluvarustuksen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU3001-FIU3013. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 161:1-12.
Savonlinna
 • Dendrokronologiset ajoitukset FIM0501-53, Olavinlinnan puurakenteet. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 51.
Savonlinna
 • Olavinlinnan puurakenteiden iänmääritys osa II, dendrokronologiset ajoitukset FIM0554-FIM0564. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, Ekologian osasto, Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 109.
Turku
 • Turun linnan puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT1601-FIT1621. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 87.
Turku
 • Turun linnan puurakenteiden iänmääritys, osa II, dendrokronologiset ajoitukset FIT1629-FIT1635. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 97.
Turku
 • Zetterberg, P. (1994). Dendrokronologiset tutkimukset Turun linnassa (Abstract: Dendrochronological studies at the Medieval Castle of Turku). In: Drake, K., (Ed.) Tutkimuksia Turun linnassa - Åbo slott -studier 1, Turun maakuntamuseo, raportteja, 1: 39-48. Abstract.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1991). Dendrochronological dating in Finland. Time and Environment. In Högne Jungner (ed.): Acts of the Symposium held at Helsinki, October 1990. Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Mathematical and Biological Techniques Applied to Archaeology 36: 261-267.
Foreign:
Russia
 • Zetterberg, P. (1990). Applications of tree-ring dating in architectural history and archaeology in Karelia. In Barta, J., Keresztes, L., Kiss, A., Maticsak, S. And Orosz, I. (Eds.): Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen 27.8. - 2.9.1990. Sessiones sectionum dissertiones: historica, archaeologica et anthropologica , pp. 326-330. Debrecen 1990.
Russia
 • Käkisalmen linnan arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset SUL0101-SUL0107. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 90.

          Paluu etusivulle