DENDROKRONOLOGIAN LABORATORION TUTKIMUSKOHTEET 1986-2009
Laboratory of Dendrochronology, University of Joensuu, Research subjects


 

PUIDEN IKÄ, HAKKUUAJANKOHTA, METSÄPALOHISTORIA YM.
Age of trees, cutting date, forest fire history etc.

Etusivu 
Ajoitusselosteet

Järjestys kunnittain, materiaalin luonnehdinta, tutkimusnäytteiden ja ajoitusselosteen numerot Kuva

Enonkoski
 • Koloveden kansallispuiston metsäpalohistorian dendrokronologinen selvitys. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 91.
Helsinki
Ilomantsi
 • Zetterberg, P. (1987). Site chronologies from eastern Finland and Soviet Karelia. Ann. Acad. Sci. Fennicae, Serie A, Geologica 145: 49-55. Abstract.
Inari
 • Inarin Nellimin kelon dendrokronologinen iänmääritys. New!
Joensuu
 • Joensuun Linnunniemen poikkeuksellisen vanhan pihakoivun iänmääritys, dendrokronologinen näyte F3P7201. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 317: 1-3.
Joroinen
 • Joroisten Järvikylän kartanon kelon iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIM1301A-FIM1301D. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 143:1-4.
Joroinen
 • Frugårdin kartanon (Joroinen) keloutuneen männyn iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIM2901. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 332: 1–4.
Jyväskylä
 • Zetterberg, P. (1997). Laajavuoren männyn historia. Teoksessa (Nummela, I. toim.): Jyväskylän kirja, katsauksia kaupunkielämän vaiheisiin 1940-luvulta 1990-luvulle . pp. 364-365. Gummerus Oy, Jyväskylä.
Kaarina
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2011. Museoviraston Kuusiston kartanon (Kaarina) puiston tammen ja kahden vuorijalavan iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F5T1201 ja FUT1202-FUT1203. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 385: 1-5. New!

F5T1201 tammi  mantopuun (vasemmalla) ja sydänpuun raja.
Kittilä
 • Kittilän Saittavaaran vanhojen kelojen iänmääritys. New!
 
Kontiolahti
 • Kontiolahdella sijaitsevan Kailan kelopenkin puulajin, iän ja alkuperän määritys, dendrokronologinen ajoitus FI00301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 340:1-3.
Kouvola
 • Loikalan 'Mummonmännyn' iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, Dendrokronologisen iänmääritystutkimuksen seloste 31.
Lammi
 • Rivierankankaan mänty Lammin Evolla, dendrokronologinen tutkimus FIH2001. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 184:1-8.
Lapinjärvi
 • Lapinjärven Heikinkylän kirkkomännyn historia, dendrokronologinen ajoitus FIU3301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 174:1-6.
Lieksa
 • Zetterberg, P. (1987). Site chronologies from eastern Finland and Soviet Karelia. Ann. Acad. Sci. Fennicae, Serie A, Geologica 145: 49-55. Abstract.
Lieksa
 • Männyn kasvunvaihtelut vuosina 1606-1999 Kolin kansallispuistossa sekä eräiden hirsirakennusten iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIP6501-FIP6507. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 168: 1-9.
Lieksa
 • Lehtonen, H., Huttunen, P. and Zetterberg, P. (1995). Influence of man on the forest fire frequency in North Karelia, Finland, evidenced by fire scars in Scots pines. In Korpilahti, E., Salonen, T. and Oja, S. (Eds.): Caring for the Forest: Research in a Changing World. Abstracts of Invited Papers, IUFRO XX Word Congress, 6-12 August 1995, Tampere Finland. Pp. 88-89
Lieksa
 • Lehtonen, H., Huttunen, P. and Zetterberg, P. (1996). Influence of man on the forest fire frequency in North Karelia, Finland, as evidenced by fire scars in Scots pines. Annales Botanici Fennici 33: 257-263.
Liperi
 • Liperin hautausmaan mäntykelon dendrokronologinen tutkimus, puulustonäyte FIP6301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 126.
Nauvo
 • Waseniuksen saunan (Nauvo) rakennusmateriaalin iän ja alkuperän määritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT5101-FIT5108. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 119.
Rantasalmi
 • Rantasalmen Tienhaaran tilan metsän hakkuuajankohdan määritys, dendrokronologiset ajoitukset F2M2101-F2M2110. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 187:1-6.
Salla
 • Sallan ja Savukosken vanhojen kelojen ajoitus. New!
 
Savukoski
 • Sallan ja Savukosken vanhojen kelojen ajoitus. New!
 
Suomussalmi
 • Dendrokronologinen ajoitus FIO1002-07, Suomussalmen Nuolivaaran entisen asuinpaikan alueella kasvavien puiden iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 21.
Suomussalmi
 • Dendrokronologinen ajoitus FIO1101A-E, Suomussalmen Mykräjärven Papintiensuun kelo. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 23.
Suomussalmi
 • In progress: Suomussalmen Vienan reitin vanhan merkkipuun (FIO56) dendrokronologinen iänmääritys (2013-2014).
 
Virolahti
 • Virolahden Vanhasaaren kivilouhoksen männyn sekä Hurpun riihen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY1801-FIY1807. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 191:1-7.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1988). Puulustoajoitus historian tutkimuksen apuna. Tieteessä tapahtuu 88/3: 15-16.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1989). Dendrokronologia, puulustoista tietoa rakennusten ja luonnon historiaan. Studia Carelica Humanistica 1: 125-146.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1991). Dendrokronologia - puun näkökulma ihmisen ja luonnon historiaan. In Hakamies, P., Jääskeläinen, V. and Savijärvi, I., (Eds.): Saimaalta Kolille, Karjalan tutkimuslaitoksen 20-vuotiskirja , pp. 261-281. Joensuu: Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1991). Dendrokronologia. Suuri Ensyklopedia, täydennysosa 2 , pp. 10104-10107. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P., (1996). Lustotutkimus. Teoksessa (Edgren, H., Edgren, T., Hanste, T., Hellström, M., Jutila, U-M., Plathan, T., Probst, I. ja Rokka, P. toim.): Aikamatka Suomen historiaan . Pp. 222-223, WSOY, Porvoo.
Foreign:
Peru,
Urubamba
 • Jomelli, V., Toivonen J., Pavlova, I., Contreras, A., Guin, O. and Zetterberg, P. (in press)  Dendroclimatic potential of  Polylepis pepei in the Tropical Andes (Peru-Bolivia). Dendrochronologia Vol. 27. New!

P. subsericans
Russia,
Yamal
 • Forbes, B.C., Fauria, M.M. and Zetterberg, P. (2010). Russian Arctic warming and 'greening' are closely tracked by tundra shrub willows. Global Change Biology 16: 1542-1554. New!
ET phone home
Presentation by prof B. Forbes
Russia,
Yamal
 • Dendrochronological analysis on the woolly willow (Salix lanata) material collected during the excursion on the Yamal (Russia) in 2007. In progress

 

 
Russia,
Yamal
 • Dendrochronological analysis on the alder (Alnus fruticosa) material collected during the excursion on the Yamal (Russia) in 2007. In progress

 

 
Russia,
Nenez
 • Dendrochronological analysis on the woolly willow (Salix lanata) material collected during the excursion on the Nenez (Russia) in 2006. In progress
 
Russia,
Karelia
 • "Itä-Karjalan männyn" iän, kaatoajankohdan, kasvuhistorian ja alkuperän määritys, dendrokronologinen ajoitus SUK2001. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 298: 1-3.

Itä-Karjalan mänty
Russia,
Karelia
 • "Karjalan sembramännyn " puulajin, iän ja alkuperän määritys, dendrokronologinen ajoitus SUK2101. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 327:1-3.

Keloutuneen männyn kairaus

          Paluu etusivulle