DENDROKRONOLOGIAN LABORATORION TUTKIMUSKOHTEET 1986-2009
Laboratory of Dendrochronology, University of Joensuu, Research subjects


ARKEOLOGISET KAIVAUKSET JA LÖYDÖT (MM. HIILTYNYT PUUAINES)
Archaeological excavations and findings (also carbonized wood)
Etusivu 
Ajoitusselosteet

Järjestys kunnittain, materiaalin luonnehdinta, tutkimusnäytteiden ja ajoitusselosteen numerot Kuva

Enontekiö
 • Enontekiön Markkinan kirkon ja kirkkotuvan arkeologisten kaivausten puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIL4501-FIL4523.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 203:1-10.
Espoo
 • Zetterberg, P., 2013. Espoon Kuggsundin hylyn kahden pohjatukin iänmääritystutkimus, dendrokronologiset näytteet FIU7001 JA F4U7002. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 395: 1-6. New!

Reaktiopuussa lustonpaksuudet vaihtelevat rajusti. Kuggsundin hylky, Espoo.
Eurajoki
 • Eurajoen Liinmaan rakennehirren iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIT8801. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 252:1-3.
Hamina
 • Haminan Muurainsuosta löytyneen kirveellä veistetyn puun iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIY2601. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 352: 1–3. New!
Hanko
 • Hangon Mulanin hylyn iän- ja alkuperän määritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU1702-FIU1705. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 100.
Hanko
 • Hangon Högskärin hylyn iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU4601-FIU4603.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 240: 1-7.
Hanko
 • Hangon Kuningattarenvuoren hylyn iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU5601-FIU5610. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 333: 1–10.
Helsinki
 • Helsingin Vanhankaupungin kaivausten puulöytöjen dendrokronologinen tutkimus: Annalan kaivokehikko (näytteet FIU2701-FIU2703) sekä puinen tynnyri (näytteet FIU2901-06). Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 148:1-9.
Helsinki
 • Helsingin Valtioneuvoston linnan kaivauksella esiintulleen puukehikon iänmääritys, dendrokronologiset näytteet FIU2801-FIU2804.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 152:1-3.
Helsinki
 • Helsingin Särkänsalmen vedenalaisten puulöytöjen iän- ja alkuperän määritys, dendrokronologiset näytteet FIU3201-FIU3235.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 154:1-11.
Helsinki
 • Helsingin Snellmanninkatu 4-6 arkeologisen kaivauksen puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU3601-FIU3608.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 180:1-8.
Helsinki
 • Helsingin Vanhankaupungin Kellomäen arkeologisten kaivausten puumateriaalin iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU3401-FIU3407 . Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 182:1-8.
Helsinki
 • Helsingin Suomenlinnan Pikku-Mustasaaren kaakkoispuolisen hylyn iän- ja alkuperän määritys, dendrokronologiset ajoitukset F5U4106-F5U4108 ja FIU4113. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 201:1-7.
Helsinki
 • Helsingin Suomenlinnan Pikku-Mustasaaren ja Länsi-Mustan alueen vedenalaisten puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU4101-FIU4105 ja FIU4109-FIU4112. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 202:1-9.
Helsinki
 • Helsingin Särkänsalmen väylätöissä esiin tulleen puumateriaalin iän- ja alkuperän määritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU3236-FIU3255. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 233:1-8.
Helsinki
 • Helsingin Suomenlinnan bastioni Tauben ja Valimon välissä olevan patorakenteen hirren iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIU2111. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 266: 1-2.
Helsinki
 • Zetterberg, P., 2010. Helsingin Suomenlinnan paternosterin osien ja erillisen tynnyrinkannen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU5801-FIU5802, F5U5803, FIU5804-FIU5809 ja F4U5810. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 357: 1-6. New!
Helsinki
 • Zetterberg, P., 2010. Helsingin Suomenlinnan Varvilahden patorakenteen puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU6001-FIU6009. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 362: 1-8. New!
Helsinki
 • Zetterberg, P., 2010. Helsingin Suomenlinnan Varvilahden laiturirakenteen puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU6101-FIU6104. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 363: 1-6. New!
Helsinki
 • Zetterberg, P., 2010. Museoviraston Meriarkeologian yksikön Helsingin Suomenlinnan Venekerhon aallonmurtajan hylkyjen puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F5U6202-F5U6203, FIU6204, F5U6205-F5U6209, F6U6210 ja F5U6211-F5U6216.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 367: 1-11. New!
Helsinki
 • Zetterberg, P., 2010. Helsingin Suomenlinnassa varastoidun (Museovirasto) ns. "Chapmanin veneen" iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F5U5901-F5U5906. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 370: 1–6. New!
Helsinki
 • Zetterberg, Pentti & Zetterberg, Teija, 2011. Helsingin Suomenlinnan Iso Mustasaaren pohjoisrannan rantamuurin puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU6501, -03, -05 ja -08 sekä F4U6502, -04, -06 ja -07.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 381: 1-7. New!
Helsinki
 • In progress: Helsingin Suomenlinnan vedenalaisten puurakenteiden (FIU69) ja puisten hylkyjen (FIU63) dendrokronologinen ajoitustutkimus (2011-2014).
 
Hiittinen
 • Hiittisten Högholmenin keskiaikaisen satamalaiturin hirren iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIT6101. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 136:1.
Hiittinen
Hyrynsalmi
 • Hyrynsalmen Hyttisuon hiiltyneen hirren iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIO1801. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 118.
Hämeenlinna
 • Hämeenlinnan Varikkoniemen arkeologisten kaivausten puulöytöjen tutkimus, dendrokronologiset näytteet FIH0801-FIH0803. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 89.
Hämeenlinna
 • Hämeen linnan puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset näytteet FIH2601-FIH2609.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 246: 1-9.
 
Hämeenlinna
 • Hämeen linnan puurakenteiden dendrokronologinen iänmääritys - Pilottitutkimus.ARX Tavastica 13: 69-78. New!
Kaarina
Kaarina
Kaarina
 • Kuusiston linnan kehämuurin perustuspaalujen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT1717-FIT1718. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 146:1-10.
Kaarina
 • Kuusiston linnan B-tornin perustuspaalujen sekä esilinna II:n kehämuurin perustuspaalun dendrokronologinen tutkimus, näytteet FIT1719-FIT1721. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 167:1-8.
Kajaani
 • Kajaanin Brahenkatu 18:n kaivuutöiden arkeologisessa valvonnassa otetun puunäytteen iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus F4O421. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 315: 1-2.
 
Karjaa
 • Karjaan Porssjön ruuhen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU4201-FIU4202. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 196:1-6.
Kirkkonummi
 • Kirkkonummen Överbyn ‘laiturin’ iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU3501-FIU3503.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 172:1-6.
Kokkola
 • Kokkolan Niemen tontin kaupunkiarkeologisten koekaivausten puunäytteiden dendrokronologinen tutkimus, näytteet F4V3201 ja FIV320. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 313:1-3.

Reactionwood
Kokkola
 • Kokkolan Niemen tontin kaupunkiarkeologisten pelastuskaivausten puunäytteiden dendrokronologinen tutkimus, näytteet F4V3203 ja F4V3204. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 320:1-4.

Abnormal resin canals
Kortesjärvi
 • Kortesjärven Palojärven suosta löytyneen kirveellä veistetyn männyn iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIV3501.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 338: 1–2.

Drop lens
Kotka
 • Kotkan Palaskylänlahden hylyn iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY2401-FIY2405. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 260:1-3.
Kuortane
 •  In progress: Kuortane, Myllymäki, tervahaudan hirren (FIV36) dendrokronologinen ajoitustutkimus (2013).
 
Lapinjärvi
 • Lapinjärven Långbromossenin hirsisen suosillan ylimpien rakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU2501-FIU2505. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 125:1-11.
Lapinjärvi
 • Lapinjärven Långbromossenin hirsisen suosillan rakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU2501-FIU2510. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 133: 1-11.

Kuva 2.
Lappeenranta
 • Lappeenrannan Mertaniemen hylky A:n iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY1001-FIY1006. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 130: 1-5.
Lappeenranta
 • Lappeenrannan linnoitustyössä esiin tulleiden rantapaalujen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY2201-FIY2205. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 231:1-6.
Lappeenranta
 • Lappeenrannan Keskuskarin hylyn iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY2501-FIY2502. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 267.
 
Lappeenranta
 • Lappeenrannan Pallon ortodoksihautausmaan arkeologisten koekaivausten puunäytteiden lustomittaus (dendrokronologinen näytteet FIY0701 ja -B) sekä puulajinmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 328: 1-4.

Deformoitunutta lustorakennetta.
Lappeenranta
 • Zetterberg, Pentti & Zetterberg, Teija 2010. Lappeenrannan Karhusaaren hylyn iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY2701-FIY2713, F4Y2714 ja FI2715. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 355: 1–11.  New!
Lieto
 • Liedon keskiaikaisen kivikirkon perustushirsien iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT5703-FIT5704. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 150:1-8.
Liperi
 • Zetterberg, Pentti & Zetterberg, Teija 2011. Liperin Ylämyllyn Myllylammen liekopuun iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIP7601.  New!
Mikkeli
 • Mikkelin Orajärven kaivon puunäytteen dendrokronologinen tutkimus, näyte FIM2301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 237.
Naantali
 • Naantalin Nunnalahden vedenalaisten paalujen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F4T2401-F4T2403. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 287:1-4.
Naantali
 • In progress: Naantalin kirkon ullakon puurakenteiden (FIT56) dendrokronologinen ajoitustutkimus (2012-2014).
 
Nauvo
 • Zetterberg, P., 2011. Nauvosta löytyneen Vrouw Marian hylyn kahden rakenneosan iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F5T0901 ja F5T0902. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 386: 1-3. New!
Nurmijärvi
 • Museoviraston Rakennushistorian osaston Nurmijärven Klaukkalan Gunnarintien kylätontin pelastuskaivauksen puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitusnäytteet FIU5701-FIU5702. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 339: 1-5.

Deformoitunutta solukkoa
Oulu
 • Oulun Kiikelin hylyn iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO2201-FIO2205. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 194:1-7.
löytöpaikka
Oulu
 • Oulun Kaupungintalon ja Tuomiokirkon tonttien konekaivuussa esiin tulleiden puisten siltarakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO3101 ja F4O3102.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 217:1-6.
Oulu
 • Oulun tuomiokirkon kirkkotarhan arkeologisten kaivauksen puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO3301-FIO3304. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 277: 1-7.
Oulu
 • Oulun Byströmin talon kaupunkiarkeologisten kaivausten puulöydön iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIO3501. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 249:1-5.
Oulu
 • Oulun Oikokadun ja Torikadun kaupunkiarkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO3601-FIO3604. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 250:1-6.
Oulu
 • Oulun virastotalon kaupunkiarkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO3401-FIO3402. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 251:1-6.
 
Oulu
 • Oulun Torikadun-Pakkahuoneenkadun kesän 2006 arkeologisen valvonnan puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO4101-FIO4102.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 302:1-3.
Oulu
 • Oulun Byströmin talon v. 2006 viemärikaivauksen arkeologisen valvonnan puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO3502-FIO3503 ja F4O3504-F4O3505. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 303: 1-6.
Oulu
 • Oulun Virastotalon v. 2006 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO3410-FIO3416. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 304: 1-9.
Oulu
 • Oulun Virastotalon v. 2004 koekaivauksen ja v. 2006 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa II. Dendrokronologiset ajoitukset FIO3403-FIO3409. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 305: 1-3.
Oulu
 • Oulun Kaupunginojan kunnostustöiden arkeologisessa valvonnassa otetun puunäytteen iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIO4001. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 308:1-3.

Deformoitumatonta solukkoa puun pintalustoissa
Oulu
 • Oulun Madetojanpuiston kunnostustöiden arkeologisessa valvonnassa otetun puunäytteen iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIO4301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 319: 1-2.
Oulu
 • Oulun Virastotalon v. 2007 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys. Dendrokronologiset ajoitukset FIO3417-FIO3420. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 324: 1-4.

Alkuperäistä kuorenalaista pintaa ajoitusnäytteessä.
Oulu
 • Oulun autotorin v. 2003 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys. Dendrokronologiset ajoitukset FIO3801-FIO3803.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 334: 1-4.
Oulu
 • Museoviraston Rakennushistorian osaston Oulun kaupunkiarkeologisen kaivauksen PSL-08 puunäytteen F4O4501 dendrokronologinen tutkimus. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 342: 1-2
Oulu
 • Zetterberg, P., 2010. Museoviraston Rakennushistorian osaston Oulun Pakkahuoneenkadun arkeologisen valvonnan puunäytteiden iänmääritys. Dendrokronologiset ajoitukset FIO4401-FIO4405.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 358: 1-5. New!.
Oulu
 • Zetterberg, P., 2010. Museoviraston Rakennushistorian osaston Oulun Torikatu 12:n arkeologisen valvonnan puunäytteen F4O4601 dendrokronologinen iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 361: 1-2.  New!
Oulu
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2011. Oulun Taskilan Letonniemen hylyn pohjatukin iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIO5001. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 382: 1-2. New!
Oulu
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2011. Museoviraston Rakennushistorian osaston Oulun Aleksanterinkatu 15:n (tontti I/6/3) kaupunkiarkeologisen koekaivauksen puunäytteiden F4O5101 ja F4O5102 dendrokronologinen iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 376: 1-3. New!
Oulu
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2011. Museoviraston Rakennushistorian osaston Oulun Isokatu 11:n (tontti 28/1) arkeologisen kaivauksen puunäytteiden FIO5201-FIO5206 ja FIO5207 sekä F4O5206 dendrokronologinen iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 378: 1-6. New!

Näyte F4O5206

Oulu
 • In progress: Oulun lyseon pihan arkeologisen kaivauksen hiiltyneiden hirsien (FIO55) dendrokronologinen iänmääritys (2013-2014).
 
Pietarsaari
 • Museoviraston Rakennushistorian osaston Pietarsaaren kaupunkiarkeologisen koekaivauksen korttelin 2-2 puunäytteen dendrokronologinen tutkimus, ajoitusnäyte F4V3301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 318: 1-2.
Pietarsaari
 • Museoviraston Rakennushistorian osaston Pietarsaaren kaupunkiarkeologisten kaivausten korttelin 2-2 puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitusnäytteet F4V3401-F4V3403 ja F4V3301. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 336: 1-4.
Pieksämäki
 • Pieksämäen Vilhulasta löydetyn vanhan ruuhen iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIM2801. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 325: 1-3.

Ruuhenkappale lustomittauksen kohteena
Pohja
 • Raaseporin päälinnan pohjoispuolisen sisemmän paalurivin iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU1001-FIU1012. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 69.
Polvijärvi
 • Polvijärven Sotkuman Iljalan historiallisen ajan asuinpaikkakaivauksen puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIP6601-FIP6603.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 173:1-7.
Pori
 • Zetterberg, P., 2010. Porin Kallonlahden hylyn puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F1T1101-F1T1103, F4T1104 ja F1T1105-F1T1110. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 359: 1-5. New!.
Pori
 • Porin Kallonlahden hylyn puunäytteiden iänmääritys, osa II, dendrokronologiset ajoitukset F4T1111-F4T1112, F1T1113, F4T1114, F1T1115 ja F4T1116. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 389: 1-6. New! 
Porvoo
 • Porvoon Husholmenin linnasaaren paaluvarustuksen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU3001-FIU3013. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 161:1-12.
Porvoo
 • Porvoon Raatihuoneentorin ja Jokikatu 51:n arkeologisten kaivausten puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIU5301-FIU5304. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 309:1-4.

Puusolukon deformaatiota lahonneessa pintaosassa
Porvoo
 • Museoviraston Porvoon Itä-Uusimaan Osuuspankin v. 2007 arkeologisten kaivausten puulöytöjen dendrokronologinen tutkimus, ajoitusnäytteet F4U5501, FIU5502-04, F4U5505 sekä FIU5506-07. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 326: 1-9.

Deformoitunutta lustorakennetta
Pylkönmäki
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2013. Pylkönmäen Ruokonen-järvessä sijaitsevien kalastusrakenteiden puunäytteiden FIE3601-FIE3608 dendrokronologinen iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 394: 1-10. New!

Haljikkaista ja ohuista paaluista valmistettu kalastusrakenne.
Raasepori
 • Zetterberg, P., 2010. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon Raaseporin linnan ympäristön arkeologisen kaivauksen puunäytteen F4U1013 dendrokronologinen tutkimus. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 373: 1-3. New!
 
Rantasalmi
 • Rantasalmen Tuusmäen Pahakkalanlammen historiallisen ajan raudanvalmistuspaikan kaivauksen hiiltyneen puulöydön iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIM2001. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 169:1-5.
Rantasalmi
 • Rantasalmen Tuusmäen Pahakkalanlammen historiallisen ajan raudanvalmistuspaikan kaivauksen rautakuonapalan iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIM2002.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 186: 1-5.
Rauma
 • Rauman Kallivahen kaivon kahden hirren dendrokronologinen tutkimus, näytteet F1T0801 ja F1T0802. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 353: 1–4. New!
 
Rauma
 • Rauman Kaunisjärven puiston puurakenteen koetutkimuksessa otetun hirren iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F4T1401ABC. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 392: 1-3. New!
 
Rauma
 • In progress: Rauman arkeologisten kaivausten (kesäkuu 12) puurakenteiden (F1T17) dendrokronologinen ajoitustutkimus (2012-2013).
 
Renko
 • Zetterberg, P. (1988). Dendrochronological dating of the timber of the medieval stone church of Lempäälä in Satakunta, Southern Finland. Fennoscandia Archaeologica 5: 122-126. Abstract.
Renko
 • Zetterberg, P. (1990). Dendrochronological dating of a wooden causeway in Finland. Norwegian Archaeological Review 23: 54-58. Abstract.
Suomenniemi
 • Suomenniemen-Savitaipaleen Rannuusinsalmen purjehdusesteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY1701-FIY1705 .  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 185:1-9.
Suomussalmi
 • Suomussalmen Nuolivaaran hirsirakenteisen kaivon dendrokronologinen iänmääritys, ajoitukset FIO0801-16. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 22.
Suomussalmi
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2011. Suomussalmen Hossan vedenalaisten puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIO4901-FIO4916. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 379: 1-9. New!
Sund
 • In progress: Dendrochronological dating of the logs from Kastelholm archaeological excavations
Tampere
 • Tampereen Mustanlahden löydön iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIH2501-FIH2503. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 245: 1-8.
Tervo
 • Tervon Haukisenkankaan pyyntikuopan puulöytöjen dendrokronologinen tutkimus, näytteet F4K0801 ja FIK0802-FIK0804. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 297: 1-3.
Teuva
 • Kadonneen hirsikäytävän arvoitus. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 60.
Tornio
 • Tornion kaupunkikaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIL9701-FIL9702. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 241: 1-6.
Tornio
 • Tornion kaupunkiarkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa II, dendrokronologiset ajoitukset FIL9703-FIL9705. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 269:1-6.
 
Tornio
 • Zetterberg, P., 2010. Museoviraston Rakennushistorian osaston Tornion Suensaaren YIT:n tontin (tontti II/2/4) kaupunkiarkeologisen kaivauksen puunäytteiden F1L0301 ja F1L0302 dendrokronologinen iänmäärityss. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 372: 1-3. New!
 
Turku
 • Zetterberg, P. (1995). Dendrokronologiset tutkimukset Aboa Vetus -kaivauksella (Dendrochronology at Aboa Vetus). In: Anonymous, (Ed.) Aboa Vetus Ars Nova Magazine 1: 40-41.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT1001-03, Turun vanha Raatihuone, kaivausalue 4, rakennus 2.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 26.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT1101-06, Turun vanha Raatihuone, kaivausalue 4, rakennus 4. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 27.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT1201-08, Turun vanha Raatihuone, kaivausalue 5, rakennus 3. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 28.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT1301, Turun vanha Raatihuone, kaivausalue 5, rakennus 1:n jatke. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 29.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT1501-02, Turun vanha Raatihuone, rakennusvaihe 3, kellari 2. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 30.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT2601-06, Turun HJ 89, puurakennuksen jäännös, näytteet 201, 202, 219, 244, 246 ja 197. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 41.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT2701-06, Turun HJ 89, puurakennuksen jäännös, näytteet 140, 163, 175, 45, 141, 160. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 42.
Turku
 • Turun arkeologisen kaivauksen (Hjelt 1989) nuorimman puurakennuksen jäännösten iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT2801-FIT2803.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 43.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT2901, Turun HJ 89, puurakennuksen jäännös, näyte 164. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 44.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT3001, Turun HJ 89, jäännös aidasta, näyte 307.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 45.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT3101, Turun RH 86, alue 4, puurakennuksen jäännös, näyte 37c. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 46.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT3201-04, Turun RH 86, alue 4, puurakennuksen jäännös, näytteet 93, 95, 98, 101. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 47.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT3301, Turun RH 86, alue 4, puurakennuksen jäännös, näyte 118. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 48.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT3401-04, Turun RH 86, alue 5, puurakennuksen jäännös, näytteet 12, 13, 14, 17. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 49.
Turku
 • Dendrokronologinen ajoitus FIT4101-02, Turun TMM 18667, puurakennuksen jäännös, näytteet 3 ja 5. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 52.
Turku
 •  Dendrokronologinen ajoitus FIT3901, Turku, rakennuksen hirsipetin jäännös, TMM arkeologiset kaivaukset, näyte 125m.  Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 53.
Turku.
 • Turun Uudenmaankatu 6:n arkeologisten kaivausten puurakennusjäännösten (näytteet 149-172) iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT3801-FIT3807. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 61.
Turku
 • Turun Akatemian talon puistikon arkeologisten kaivausten A-rakennuksen jäännösten iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT4001-FIT4002.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 62.
Turku
 • Turun Uudenmaankatu 6:n arkeologisten kaivausten puurakennuksen jäännösten (näytteet 180 ja 209) iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT3701-FIT3702. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 63.
Turku
 • Turun Uudenmaankatu 6:n arkeologisten kaivausten irrallisten lautojen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT3601-FIT3602.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 64.
Turku
 • Turun Itäisen Rantakadun/Tuomiokirkkosillan arkeologisen kaivausalueen rakennuslöydön (ns. Valosen D-rakennus) iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT1801-FIT1814.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 65.
Turku
 • Turun arkeologisen kaivauksen (Hjelt 1989) vanhimman puurakenteen jäännöksen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT2501.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 66.
Turku
 • Turun Nunnakadun arkeologisten kaivausten puunäytteen A (FIT4301) dendrokronologinen tutkimus. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 70.
Turku
 • Turun Nunnakadun arkeologisten kaivausten puunäytteiden B, C ja D iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT4401-FIT4403. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 71.
Turku
 • Turun Nunnakadun arkeologisten kaivausten puunäytteiden E, F ja G iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT4501-FIT4503.  Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 72.
Turku
 • Turun Nunnakadun arkeologisten kaivausten puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIT4601. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 73.
Turku
 • Turun Suurtorin Brinkkalan pihan kaivausalueen kahden rakennusjäännöksen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT5401-FIT5403 ja FIT5501-FIT5503. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 142:1-6.
Turku
 • Turun Pikisaaren laituripaalujen dendrokronologinen tutkimus, näytteet FIT5301-FIT6303. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 147:1-7.
Turku
 • Turun Aboa Vetus -kaivauksen puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT4801-FIT4884 (käsikirjoitus ’Aboa Vetus-kaivauksen dendrokronologisesti ajoitetut puulöydöt keskiajan tietoarkistona’ teokseen ’Aboa Vetus - kaupunkikorttelin tutkittuja tarinoita. Turun kaupungin kaupunginosan II tontin I korttelin 3 tutkimuksia’).  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 162:1-21.
Turku
 • Åbo Akademin päärakennuksen tontin (Turku/I/74) arkeologisen kaivauksen puulöytöjen iänmääritys, osa I: ajoitusnäytteet FIT6601-FIT6625. J Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 175: 1-10.
Turku
 • Åbo Akademin päärakennuksen tontin (Turku/I/74) arkeologisen kaivauksen puulöytöjen dendrokronologinen iänmääritys, osa II: rakenne RA214 (‘aitta’), ajoitusnäytteet FIT6626-FIT6633. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 176: 1-10.
Turku
 • Åbo Akademin päärakennuksen tontin (Turku/I/74) arkeologisen kaivauksen puulöytöjen dendrokronologinen iänmääritys, osa III: ajoitusnäytteet FIT6634-FIT6639.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 211:1-5.
Turku
 • Turun Rettigin rinteen arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa I, dendrokronologiset ajoitukset FIT7301-FIT7305. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 188:1-9.
Turku
 • Turun Rettiginrinteen (Turku II/3/9) arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa II, dendrokronologiset ajoitukset FIT7306-FIT7320. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 209:1-9.
Turku
 • Turun Ingmanin tontin (TurkuVI/3/8) arkeologisten kaivausten puulöydön dendrokronologinen iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIT7601. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 212:1-2.
Turku
 • Turun Juseliuksen tontin (Turku II/2/3) arkeologisten kaivausten puulöytöjen dendrokronologinen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT8001-FIT8002. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 226:1-2.
Turku
 • Turun Ingmanin tontin (TurkuVI/3/8) arkeologisten kaivausten puulöydön dendrokronologinen tutkimus, näyte FIT7602. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 227:1-2.
Turku
 • Turun kaupunginkirjaston v. 2003 arkeologisten kaivausten puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT8301-FIT8317.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 236: 1-10.
Turku
 • Turun Pikisaaren hylyn iän- ja alkuperän määritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT8101-FIT8102 ja F5T8103-F5T8125. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 278:1-11.
Turku
 • Turun Åbo Akademin päärakennuksen tontin (Turku/I/74) arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa IV: dendrokronologiset ajoitukset FIT6640-FIT6699, FIT6600,FIT8601-FIT8612 ja FIT8621-FIT8630. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 225: 1-4.
Turku
 • Turun Nunnakatu 4:n arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT8901-FIT8905. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 261:1-3.  Kuva oikealla: joku tai jokin kolhaisi puuta vuoden 1172 kesän loppupuolella ja tapahtumasta jäi merkiksi pieni koro.
Turku
 • Turun Eerikinkadun ja Anikaistenkadun kaukokylmäkaivantojen puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT9001-FIT9005. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 262:1-3. Kuva oikealla: paineen aiheuttamia vaakasiirroksia lustorakenteessa.
Turku
 • Turun Kaupunginkirjaston arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa II, kaivo 403, dendrokronologiset ajoitukset FIT8318-FIT8320. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 263:1-3. Kuvassa oikealla 1610-luvun alussa syntynyt koro puun pinnassa.
Turku
 • Turun Aboa Vetus -museon vuoden 2005 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT4874-FIT4880. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 264:1-7.
Turku
 • Turun Aboa Vetus -museon vuoden 2005 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa II. Dendrokronologiset ajoitukset FIT4885-FIT4894. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 276: 1-9.

© Hannele Lehtonen
Turku
 • Turun kaupunginkirjaston arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, osa III, dendrokronologiset ajoitukset FIT8321-FIT8334. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 265:1-9.
Turku
 • Varhaisinta Turkua -hankkeen arkeologisten kaivausten puulöytojen iänmääritys,.dendrokronologiset ajoitukset FIT0001-FIT0014. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 280: 1-11.
Turku
 • Turun Aboa Vetus -museon kellarin 93:5 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT4895-FIT4899, FIT4800 ja F1T4801-F1T4803. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 296: 1-7.
Turku
 • Turun maakuntamuseon tontin Turku I/1/6 (Tryckerihuset) vuoden 2006 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F1T0301-F1T0309. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 306:1-4.

Palokoroja arkeologisessa puunäytteessä.
Turku
 • Varhainen Turku-hankkeen v. 2006 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIT0015-FIT0026. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 307:1-6.

1100-luvun vuosilustoja
Turku
 • Turun maakuntamuseon Turun länsilaiturin v. 2008 arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys. Dendrokronologiset ajoitukset F1T0601-F1T0603. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 329:1-4.

Puun alkuperäistä kuoripintaa
Turku
 • Zetterberg, P. (2003). Dendrokronologisesti ajoitetut puulöydöt keskiajan tietoarkistona. Teoksessa Seppänen, L. (toim.): Kaupunkia pintaa syvemmältä - Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX:383-392.
Turku
 •  Aboa Vetus & Ars Nova -museon vuoden 2007 arkeologisten kaivausten puunäytteiden dendrokronologinen ajoitus, näytteet F1T4804-F1T4805. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 323.
 
Turku
 • Turun Aboa Vetus & Ars Nova -museon vuoden 2008 arkeologisen kaivauksen puunäytteen dendrokronologinen ajoitus, näyte F1T4806.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 335:1-4.
Turku
 • Turun maakuntamuseon vuoden 2008 Aurajoen itälaiturin viereisten arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys. Dendrokronologiset ajoitukset F1T0701-F1T0710. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 344: 1-7 .

Traumatic cell-layers in AD 1302 earlywood
Turku
 • Zetterberg, P., 2010. Turun maakuntamuseon Turun Linnankatu 1-3 arkeologisen kaivauksen puunäytteiden iänmääritys. Dendrokronologiset ajoitukset F1T1001-F3T1002. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 360: 1-3. New!
 
Turku
 • Zetterberg, P., 2010. Turun Museokeskuksen Turun Itälaiturin v. 2009 koekorjauksen arkeologisen kaivauksen puunäytteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F1T0711-F1T0712, F4T0713 ja F1T0714-F1T0715. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 371: 1–5. New!
 
Turku
 • Zetterberg, P. & Zetterberg, T., 2011. Turun museokeskuksen Turun Tuomiokirkonkadun arkeologisen kaivauksen puunäytteiden F4T1301 ja F1T1302-F1T1304 dendrokronologinen iänmääritys.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 384: 1-5. New!
 
Turku
 • Zetterberg, P., 2013. Casagranden talon (Turku, Linnankatu 3Aa) arkeologisten kaivaustenpuunäytteiden F1T1601-F1T1612 dendrokronologinen iänmääritys. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 397: 1-3. New!

Ajoitusnäytteet.
Turku
 •  In progress: Turku Aurajoen itälaiturin kaivaus v. 2012, puunäytteiden (10 kpl, F1T19) dendrokronologinen iänmääritystutkimus (2013-2014).
 
Turku
 •  In progress: Turun museokeskuksen kaupunkiarkeologinen kaivaus: Turku Kirjastosillan kaivaus vv. 2011-2013 (F1T20), dendrokronologinen ajoitustutkimus (2013-2014).
 
Uukuniemi
 • Uukuniemen Papinniemen arkeologisen kaivauksen hiiltyneiden puunjäännösten iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset FIY1201-FIY1205. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 166:1-7.
     
Uukuniemi
 • Uukuniemen Papinniemen arkeologisen kaivauksen hiiltyneiden puulöytöjen iänmääritys osa II, dendrokronologiset näytteet FIY2302 ja FIY2306-FIY2315. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 235:1-7.
Vantaa
 • Vantaan Mårtensbyn kaivon iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset F4U6801 ja F4U6802. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 390: 1-4. New!

Kaivon hirsi F4U6802 on kuusesta joka vahingoittui v. 1761.
Vöyri
 • Vöyrin Blommiskärret-suosta löytyneen kirveellä veistetyn puun iänmääritys, dendrokronologinen ajoitus FIV3001. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 274:1-2.
Yli-Ii
 • Yli-Iin Purkajasuon puulöytöjen dendrokronologinen tutkimus (suhteelliset ajoitukset sekä puulajimääritykset), näytteet FIO3901-FIO3920.  Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 314: 1-8.
 • Zetterberg, P. & Kinnunen, T. (2009). Yli-Iin Purkajasuon puulöytöjen dendrokronologinen tutkimus. Muinaistutkija 1/2009:11-21.
 
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1991). Dendrochronological dating in Finland. Time and Environment. In Högne Jungner (ed.): Acts of the Symposium held at Helsinki, October 1990. Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Mathematical and Biological Techniques Applied to Archaeology 36: 261-267.
Suomi
yleistä
 • Zetterberg, P. (1999). Dendrokronologia historiallisen ajan arkeologiassa. Museoviraston Rakennushistorian osaston julkaisuja 20:61-63.
Foreign:
Estonia
 • Valgjärven (Viro, Hummuli) vedenalaisten puurakenteiden iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset ESV0101-ESV0119. Dendrokronologian laboratorio, ajoitusseloste 284:1-8. (Dating of the lake dwellings of Koorküla Valgjärvi, Estonia)
Norway
 • Dendrochronological analysis of charcoal and wood samples from archaeological investigation of iron production sites and a stock bridge in Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark, Norway. Laboratory of Dendrochronology, dating report 271: 1-11.
Norway
 • Dendrochronological analysis of charcoal samples from archaeological investigation of iron production sites in Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark, Norway (samples NOH0131-NOH0164). Laboratory of Dendrochronology, dating report 291: 1-12.

From right to left: annual rings 1244-46. earlywood cells 1247 and bark.
Norway
 • Age determination of wood from pitfall trap for wolf found from Våga Oppland (Norway), dendrochronological dating NOO0101. Laboratory of Dendrochronology, dating report 294:1-3.
Russia
 • Zetterberg, P. (1990). Applications of tree-ring dating in architectural history and archaeology in Karelia. In Barta, J., Keresztes, L., Kiss, A., Maticsak, S. And Orosz, I. (Eds.): Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen 27.8. - 2.9.1990. Sessiones sectionum dissertiones: historica, archaeologica et anthropologica , pp. 326-330. Debrecen 1990.
Russia
 • Viipurin entisen dominikaanikirkon ja kellotapulin lähistön hirsirakenteiden dendrokronologinen tutkimus, näytteet SUL1006 ja SUL1007. Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 242.
Russia
 • Käkisalmen linnan arkeologisten kaivausten puulöytöjen iänmääritys, dendrokronologiset ajoitukset SUL0101-SUL0107.  Dendrokronologian laboratorion ajoitusseloste 90.
Russia
 • Zetterberg, P., Saksa, A. and Uino, P. (1993). New dendrochronological datings from Käkisalmi fortress. Archaeology in Eastern Finland. Human occupation in Boreal forest, Savonlinna, Finland, April 23-25, 1993. Archaeology in Eastern Finland, Human Occupation in Boreal Forests, 23-25 April 1993, Savonlinna, Finland . p. 33 (Abstract).
Russia
 • Zetterberg, P., Saksa, A. and Uino, P. (1995). The early history of the fortress of Käkisalmi, Russian Karelia, as evidenced by new dendrochronological dating results. Fennoscandia Archaeologica , 12: 215-220. Abstract.